VPS pro ERP systémy


Uvažujete o nasazení ERP sytému jako Helios, K2, SAP, ABRA, či jiném do Vaší firmy? Čeká Vás obnova hardware nebo uvažujete o přechodu do cloudu?

Máme pro Vás optimální řešení v podobě virtuálních privátních severů (VPS), které jsou spravovány administrátory ANAFRA a provozovány výhradně na naší infrastruktuře v datových centrech v ČR.

Výhody ANAFRA řešení:

 • Připravíme Vám prostředí na VPS šité na míru ERP systémům
 • Naše technické řešení vychází z mnohaletých zkušeností , které jsme nabyli provozem mnoha ERP systémů
 • Při migraci a instalaci aktivně spolupracujeme s dodavatelem systémů, zákazník má tak minimální starosti spojené s těmito úkony
 • Využitím VPS odpadá morální zastarání fyzického hardwaru a jeho spolehlivosti v čase, tudíž migrace systému každých 3 - 5 let
 • Zabezpečíme plnou správu VPS , tak abyste se mohli věnovat pouze Vašemu core-business
 • Data jsou uložena v datových centrech v ČR a jsou spravovány administrátory ANAFRA , nikdo kromě Vás nebude mít k Vašim datům či kontaktům přístup
 • Váš systém bude každý den automaticky zálohovaný a přenesený do jiné lokality, odpadnou Vám obavy ze ztráty dat při napadení Vašeho počítače/serveru virem či havárií

Řešení infrastruktury ANAFRA

ERP systémy provozujeme na platformě virtuálních privátních serverů (VPS) vyhrazené pro každého zákazníka. Použitý koncept se odvíjí především dle počtu přistupujících uživatelů a souvisejícího licenčního modelu. Nejčastější varianty řešení:

 1. Data (SQL server) jsou uloženy na VPS. Klient aplikace je uložen na PC uživatele a přes VPN přistupuje k datům na VPS. Mezi klientskou částí a serverovou probíhá šifrované spojení. V tomto případě je nutná vyšší náročnost na kapacitu linky mezi uživatelem a serverem.
 2. VPS s terminálovým přístupem + VPS s daty (SQL server). K jedné VPS přistupujete vzdálenou plochou a pracujete na ní s ERP systémem a na dalším odděleném VPS serveru běží typicky SQL server, ve kterém jsou uložena data. Odpadá vyšší náročnost na kapacitu linky u zákazníka.

Rizika a nevýhody ERP systému na vlastním hardware

Nejčastější důvody, proč našim zákazníkům pomáháme změnit doposud zavedený způsob provozování ERP systémů na serveru fyzicky umístěném v kanceláři:

 1. O fyzický server umístěný v kanceláři se musí „někdo“ aktivně starat
 2. Morální zastarávání HW, který je potřeba měnit a tudíž i migrovat systém
 3. Neaktualizovaný operační systém, který představuje velká bezpečnostní rizika
 4. Spotřeba elektrické energie v řádech minimálně vyšších stokorun každý měsíc
 5. Nepříjemný hluk či teplo, které server generuje
 6. Absence vzdáleného přístupu umožňující práci z domova či cest
 7. Občasné zálohování v režimu „když si uživatel vzpomene“ nebo jeho úplná absence

Používáte aktuálně řešení, které popisujeme a uvědomili jste si rizika? Rádi Vám pomůžeme nalézt cestu, jak provést migraci do vyhrazeného prostředí k nám.